Gym Waasland

Korte historiek

Voor het vertreksein stappen we terug naar 1955, bij de L.S.A. de Landelijke Sociale Aktie van de Alfons Van Puymbroecklaan.
In die vereniging dacht men er aan de kinderen van de straat te houden, onder meer door de turnsport.
Kontakten werden gelegd en op 8 februari 1956 werd Jong Waasland geboren,
niet alleen voor de kleinen van de L.S.A. maar voor de jeugd van gans Melsele.

Principes die bij de stichting werden vooropgesteld:
Ijveren voor een gezonde en flinke jeugd, jonge mensen, die bij al de inspanningen,
die hun geboden worden, de moed kunnen opbrengen van een inspanning en van uithoudingsvermogen:
gezonde zielen in een gezond lichaam.
Dit schreef E.H. E. Ivens oud-pastoor en medestichter.


De eerste voorzitter werd dhr. G. Beutels, hij deed dit met een ongebreidelde inzet 35-jaar lang.
Nu begonnen de aktiviteiten.
Alhoewel deze nog allemaal te achterhalen zijn beperken we ons tot een kleine keuze.
De eerste op 4 april 1956 o.l.v. J. De Clercq bracht reeds 80 leden onder de 12 jaar bijeen.
Alles was nieuw. In oktober was het ledenaantal reeds tot 130 gestegen.
Een uniform werd aangemeten. Volledig wit met een azuurblauw-gele gordel.
Deze werden de kleuren van de turnkring, met daarop het gekende JW-schildje.
In februari 1957 verkregen we een aansluitingsnummer bij de Koninklijke Belgische Katholieke Turn- en Sportfederatie. (K.B.K.T.S.F.)
Een turnkring leeft.
Het kon niet bij de kleintjes blijven.
Zo werd in 1957 de afdeling van de jongens boven de 15 jaar gesticht.


Op 28 juli 1957 was er een eerste zomerfeest van de kring en op 24 november 1957 de eerste bonte avond.
Van toen al neemt Jong Waasland deel aan allerlei aktiviteiten als tornooien, optochten,kampen, processies, opluisteren feestelijkheden.
In 1958 werd het vaandel gewijd.

Weer was er uitbreiding.
Een eerste inschrijvingsbeurt met 90 leden riep de meisjesafdeling in leven.
In 1959 werd zij officieel erkend door de gouw en de federatie.

Aan oefenen, optreden en kampen was er geen gebrek, wel aan muzikale begeleiding in de optochten.
Daarom werd in 1961 het tamboer- en trompetterskorps opgericht.
En op 14 oktober 1961 kreeg het de naam Drumband Jong Waasland.
De leiding werd toevertrouwd aan A. Vercauteren.
Ondertussen werden er door onze turners en turnsters puike uitslagen behaald.

Een kleine greep:

22 mei 1960 kadetten kampioen van Oost-Vlaanderen in de hoogste categorie.
Deze titel werd onafgebroken behaald tot in 1965.
Een week later turnden diezelfde kadetten zich tot Belgisch kampioen,
reeks uitmuntendheid, in St. Genesius-Rode. Ons muziekkorps werd te Halle overwinnaar in de reeks turn- en muziekkorpsen.
1963: de leerlingen winnen het bondskampioenschap te Lier.
De jongens + 15 jaar worden gouwkampioen in de hoogste kategorie te Waasmunster.
Te Temse winnen onze leerlingen het gouwfeest.

1973: de seniors behalen te Dendermonde de nationale bondstitel.

1974: de meisjes veroveren de ereprijs Mgr. Van Peteghem. En de seniors de gouwtitel te Sleidinge.
  Enkele jaren later werd onze kring nogmaals uitgebreid.
Uit de schoot van de K.A.V ontsprong onze damesafdeling met oorspronkelijk 32 leden.

Toen kregen we een jammerlijke scheuring in de club.
Een tweede turnclub in de gemeente was een feit.
Naast Jong Waasland werd Jeugdig Waasland opgericht, het latere Gymnastica.
Beide clubs gingen hun eigen weg.
Beide besturen en leiding werkten hard om hun club hogerop te brengen.
Mooie resultaten werden behaald door het muziekkorps en beide turngroeperingen.
Er was trainingsruimte te kort, Jong Waasland zocht het in het patronaat aan de school O.L.V. Gaverland
en Gymnastica in de Lindenlaanschool te Beveren.
Jong Waasland was vooral sterk in het groepsturnen en Gymnastica in het individuele wedstrijdturnen.
Geleidelijk aan verdwenen de groepswedstrijden en daarmee gepaard gaande de optredens
van het muziekkorps hoewel nog veelvuldig werd deelgenomen aan optredens
in de gemeente en tijdens carnavalstoeten maar het oorspronkelijk doel was verdwenen.
Voor turnen werden er praktisch enkel nog individuele wedstrijden ingericht.
Keurploegen werden opgericht en het aantal trainingsuren voor de keurturners en turnsters moest naar omhoog.
De noodzaak om een Melseelse wedstrijdploeg te hebben werd steeds nadrukkelijker gevoeld.


Enkele bestuursleden van beide verenigingen staken de hoofden bij elkaar
maar een fusie was niet zo vanzelfsprekend
en talrijke moeilijkheden moesten overwonnen worden.

Na een eerste mislukte poging na een jaar onderhandelen kwamen in juni 2000
opnieuw enkele bestuursleden van beide clubs bijeen.
Ondertussen was ook de bouw van de nieuwe gemeentelijke turnhal te Melsele praktisch voltooid.
In augustus 2000 werd de champagne ontkurkt en de fusie was een feit.

In september 2000 startten we onder de fusienaam Gym Waasland,
tot ieders tevredenheid,
en konden wij ook terecht in de prachtige nieuwe turnhal 't Wit Zand.
Ondertussen behoren wij tot de Belgische top wat wedstrijdgymnasten betreft.
Tientallen medailles werden ondertussen behaald op provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
 
Internationale contacten werden gelegd en een vooraanstaande Internationale wedstrijd, de Wase Gymcup, werd ingericht.
Nu deden we mee op Europees en wereldniveau wat betreft de discipline Tumbling.

In de toekomst willen wij dit niveau zeker behouden,
maar een professionele trainer wordt hierbij dan wel een noodzaak.

In het kalenderjaar 2005 was onze club met 629 leden aangesloten bij de Gymnastiek federatie Vlaanderen.

Naast het wedstrijdturnen hebben wij als disciplines: bewegingsopvoeding voor kleuters,
recreatief turnen voor jongens en meisjes, recreatief toestelturnen voor jongens en meisjes,
Aerobic, conditietraining, air-track, jazz, bewegen op muziek, ...

In 2014 kondigde Herman Janssens, in feite de 2e Voorzitter (van de fusieclub), aan een stapje opzij te willen en zullen zetten.

Op 03.02.2015 werd Luk Van Haelst door de voltallige algemene vergadering, bestuur en lesgevers, verkozen tot nieuwe Voorzitter.
De nieuwe ondervoorzitter werd Luc Van Hese.

Wordt ongetwijfeld zo constructief als mogelijk vervolgd ...
zelfs in andere tijden dan deze van de beginjaren ...