Onze club

Jouw vereniging!

Stamnummer: O602
IKGym-label en sinds 2015 Q4Gym-label: ja
Gemeente: MELSELE
Provincie: Oost-Vlaanderen

Secretariaat: Raymonda Roels-Covents
A. Van Puymbroecklaan 50 - 9120 Melsele - 03 775 61 79

Aangeboden disciplines:

Artistieke Gymnastiek Dames AGD
Artistieke Gymnastiek Heren AGH
Recreatief turnen
Recreatief toestelturnen
Bewegen op muziek
Conditietraining
Air Track
Aerobic
Jazz

Doelgroepen:
een vereniging voor iedereen ...

 

Missie

Gym Waasland wenst uitdrukkelijk een club voor iedereen te zijn.
Het aanbod is gericht op alle leeftijden
en bevat zowel een recreatief als competitief luik.
We willen dat onze leden met veel plezier de turn- en danssport beoefenen.
In een aangename en sportieve sfeer willen we een bijdrage leveren
aan de individuele ontwikkeling van onze leden.
De club hecht, verwijzend naar het huishoudelijk reglement,
veel belang aan waarden als verdraagzaamheid, respect, solidariteit, fair-play, samenwerking,
vertrouwen en vriendschap.

In het recreatief luik willen we vanaf de 1e kleuterklas zowel dans als turnen aanbieden.
Vanaf het 1e leerjaar kan men voor zowel recreatief turnen als toestelturnen kiezen,
alsook voor jazzdans en air-track.
Volwassenen kunnen hun gading vinden in onder meer conditietraining/bodyforming en air-track.

Talentvolle jongeren kunnen na gemotiveerde selectie overstappen naar het competitieve luik waar
zowel AGD als AGH wordt aangeboden.
Gym Waasland tracht waar mogelijk op een zo constructief mogelijke wijze
samen te werken met de basisscholen, kleuter- en lagere scholen, van groot Beveren.
Samenwerking met de gemeente Beveren op zich staat absoluut voorop.


Visie

Gym Waasland profileert zich als een kwaliteitsvolle club op alle vlakken
en houdt substantieel rekening met de adviezen en richt-/leerlijnen van de GymnastiekFederatie Vlaanderen.

Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen worden er maandelijkse vergaderingen
georganiseerd voor alle trainers, het sportbestuur,
en worden allen aangespoord om pedagogisch-didactische en technische opleidingen te volgen.
Dit, zowel zowel intern als extern.
Tijdens enerzijds de bestuurs- en anderzijds de sportbestuursvergaderingen
wordt de werking op regelmatige basis geƫvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
Op elke vergadering is telkens een vertegenwoordiger van de andere geleding aanwezig.
Open communicatie en directe informatiedoorstroming, kennisdeling is zodoende vlot haalbaar.

Eigen identiteit staat samenwerking niet in de weg.
In tegendeel, is verrijkend.
De gemeente Beveren voorziet in uiteenlopende meetings met andere sport- en turnverenigingen uit de gemeente.
GW tracht in de mate van het mogelijke telkens haar medewerking te verlenen.
Dit gegeven geldt ook voor samenwerkingsverbanden,
bv. voor de uitbouw van onderbouw en/of topsport,
met bijvoorbeeld de gemeentelijke basisschool te Melsele.
Op heden bestaat ons aanbod uit:
- Kleutergym vanaf de 1e kleuterklas voor jongens en meisjes
- Recreatief turnen en recreatief toestelturnen voor jongens en meisjes
- Air-track voor jongens, meisjes en volwassenen
- Bewegen op muziek, jazz
- Conditietraining/bodyforming en sessies BBB voor volwassenen
- Artistieke Gymnastiek Dames
- Artistieke Gymnastiek Heren
- Tumbling (nog enkel in onderbouw, talentvolle gymnasten worden doorverwezen)

De club laat haar leden uitsluitend werken met kwalitatief hoogstaande en gekeurde materialen.
Zeer regelmatig wordt er nieuw materiaal aangekocht.
De competitieve groepen trainen in de topsporthal van de gemeente Beveren te Melsele,
met oprechte dank aan het gemeentebestuur van Beveren.

Bij het begin van ieder seizoen wordt in de ganse gemeente een flyer uitgedeeld
met de nieuwe lessentabel en kan iedereen 2 proeflessen actief volgen
alvorens zich definitief in te schrijven.

Om de sociale contacten tussen de vereniging, haar leden, de ouders van de leden,
sympathisanten, sponsors, e.a.
te verbeteren en te onderhouden worden diverse activiteiten georganiseerd.
Het jaarlijkse Breughelfeest tijdens Melsele kermis en de turnshow op het einde van het seizoen zijn,
om er alvast 2 te noemen, dergelijke activiteiten.
Als vanzelfsprekend wordt er ook steevast meegewerkt aan initiatieven vanuit de gemeente
zoals de kerstmarkt en de olympische straat tijdens de Beverse feesten.
Op sportief vlak wordt jaarlijks de Wase Gymcup georganiseerd
met nationale en internationale deelnemers
en wordt er getracht om ieder jaar een (recreatieve) wedstrijd te organiseren
in samenwerking met de GymnastiekFederatie.