Lidgelden seizoen 2016/17

Ter info: ongewijzigd t.o.v. seizoen 2015/16!

Alle lessen toegankelijk voor jongens en meisjes, dames en heren.Leerjaren/leeftijden zijn van toepassing op 01 september.
Dank voor ieders sportief begrip.

Tarieven =
individuele bijdrage op jaarbasis (september-juni),
inclusief sportverzekering en lidmaatschap Gymnastiek Federatie vzw.

Geen terugbetaling mogelijk; geen berekening op basis van eventueel nog resterende maanden/lessen.

Enkel volgende betalingsperiodes en overeenkomstige bedragen zijn van toepassing:
Inschrijven t.e.m. 31 januari = 100% lidgeld; vanaf 01 februari = 50% initieel bedrag.

Max. 2 proeflessen per type les zijn toegelaten en dit tot uiterlijk 31 december.
Voorafgaand aan de 3e les dient men geregistreerd/ingeschreven te zijn.
Het lidgeld is steeds, zowel met als zonder proeflessen, binnen de 14 kalenderdagen volgend op de registratie/inschrijving via de website integraal terug te vinden op de clubrekening van Gym Waasland.
Dank voor je vlotte medewerking, ook in deze.

Leden die volledig correct zijn ingeschreven voor 8 oktober ontvangen een gratis GW-T-shirt
(dat in de regel voor de herfstvakantie tijdens de lessen wordt overhandigd).
Anderen kunnen dit later nog aankopen via het clubsecretariaat, zolang de voorraad strekt.
Tarieven zijn ook zichtbaar via de inschrijvingsmodule.

TARIEVEN SEIZOEN 2016/17:
Er wordt, om vooral inhoudelijke en in enige mate organisatorische redenen, per leeftijd/leerjaar
nog enkel gewerkt met vaste prijzen en lessencombinaties

1e kleuterklas:
- Kleutergym (lesnr. 16) = EUR 75
- Bewegen op muziek (lesnr. 19) = EUR 75
- Kleutergym (lesnr. 16) + Bewegen op muziek (lesnr. 19) = EUR 125

2e kleuterklas:
- Kleutergym (lesnr. 17) = EUR 75
- Bewegen op muziek (lesnr. 19) = EUR 75
- Kleutergym (lesnr. 17) + Bewegen op muziek (lesnr. 19) = EUR 125

3e kleuterklas:
- Kleutergym (lesnr. 18) = EUR 75
- Bewegen op muziek (lesnr. 19) = EUR 75
- Kleutergym (lesnr. 18) + Bewegen op muziek (lesnr. 19) = EUR 125

1e en 2e leerjaar:
- Recreatief turnen (lesnr. 14) = EUR 75
- Recreatief toestelturnen (lesnr. 1) + recreatief turnen (lesnr. 14)= EUR 105

3e en 4e leerjaar:
- Recreatief turnen (lesnr. 7) = EUR 75
- Recreatief turnen (lesnr. 7) + recreatief toestelturnen (lesnr. 15) = EUR 105
- Air-Track & trampoline (lesnr. 8) + recreatief turnen (lesnr. 7) = EUR 125
- Recreatief turnen (lesnr. 7) + Air-Track & trampoline (lesnr. 8) + recreatief toestelturnen (lesnr. 15) = EUR 175

5e en 6e leerjaar:
- Recreatief turnen (lesnr. 21) = EUR 75
- Recreatief turnen (lesnr. 21) + recreatief toestelturnen (lesnr. 23) = EUR 105
- Air-Track & trampoline (lesnr. 9) + recreatief turnen (lesnr. 21) = EUR 125
- Recreatief turnen (lesnr. 21) + Air-Track & trampoline (lesnr. 9) + recreatief toestelturnen (lesnr. 23) = EUR 175

1e tot 6e jaar Secundair Onderwijs:
- Recreatief (toestel)turnen (lesnr. 2) = EUR 75
- Air-Track & trampoline (lesnr. 12) = EUR 105
- Recreatief (toestel)turnen (lesnr. 2) + Air-Track & trampoline (lesnr. 12) = EUR 125

Jazz:
- Dansen! (1e en 2e leerjaar) (lesnr. 20a) = EUR 75
- Jazz beginners (vanaf 3e leerjaar) (lesnr. 20b) = EUR 105
- Jazz middengroep (lesnr. 5) = EUR 105
- Jazz middengroep (lesnr. 5) + gevorderden (lesnr. 22) = EUR 155
- Jazz gevorderden (lesnr. 22) = EUR 105

Vanaf 18 jaar = volwassenen:
- Volwassenen - BBB Energiek - conditietraining (lesnr. 3) = EUR 105
- Air-Track & co. (lesnr. 6) = EUR 105
- NIEUW: Volwassenen - Gymtonic - complete workout, zacht aanpak (lesnr. 13) = EUR 105